طراحی وب سایت مارال هلدینگ

Ipsum

شرکت مارال هلدینگ متشکل از شرکت های "مارال صنعت جاوید" ، "محورسازان چیچست" ، "مارال یدک" ، "مارال گیتی" و "گروه صنعتی رستمی" در شهرستان ارومیه قرار گرفته و در زمینه تولید انواع تریلر و قطعات آن فعالیت میکند.