پروژه وب پورتال بیمه کارآفرین سرپرستی استان آ.غ

Ipsum

شرکت بیمه کارآفرین یکی از نخستین شرکت های بیمه خصوصی است که پس از انقلاب در چارچوب قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی و قانون تجارت در تاریخ ۱۳۸۱/۱۲/۲۷ به شماره ۲۰۰۸۴۵ به ثبت رسیده و با اخذ مجوز از بیمه مرکزی ایران فعالیت خود را در سطح کشور آغاز نموده است . سرمایه اولیه شرکت بیمه کارآفرین یکصد و چهل میلیارد ریال(۱۴۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) بوده که ۶۵ درصد توسط موسسان شرکت متشکل از بانک کارآفرین، گروه های صنعتی و ساختمانی و متخصصان طراز اول صنعت بیمه کشور و ۳۵ درصد از طریق عرضه سهام تامین گردیده است. سرمایه شرکت در سال ۱۳۸۷ به مبلغ چهارصد میلیارد ریال (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) افزایش یافته است.