تعرفه قیمت های طراحی سایت

فروشگاه

از1.5 میلیون تومان
 • دو دامنه رایگان
 • مدیریت محتوا : اختصاصی
 • قالب : اختصاصی
 • تعداد صفحات : نامحدود
 • تعداد گالری : نامحدود
 • ورود محتوا توسط شرکت : دارد
 • پشتیبانی رایگان : یک سال
 • امکان افزودن کلیه امکانات فروش آنلاین

حرفه ای

از1.5 میلیون تومان
 • دو دامنه رایگان
 • مدیریت محتوا : اختصاصی
 • قالب : اختصاصی
 • تعداد صفحات : نامحدود
 • تعداد گالری : نامحدود
 • ورود محتوا توسط شرکت : دارد
 • پشتیبانی رایگان : یک سال
 • امکان افزودن زیر سیستم به هر شکل

متوسط

ازیک میلیون تومان
 • یک دامنه رایگان
 • مدیریت محتوا : دارد
 • قالب : تجاری از بین 6 قالب
 • تعداد صفحات : نامحدود
 • تعداد گالری : نامحدود
 • ورود محتوا توسط شرکت : دارد
 • پشتیبانی رایگان : 6 ماه
 • امکان افزودن زیر سیستم های موجود

شخصی

از600 هزار تومان
 • یک دامنه رایگان
 • مدیریت محتوا : دارد
 • قالب : تجاری از بین 3 قالب
 • تعداد صفحات : 8
 • تعداد گالری : 1
 • ورود محتوا توسط شرکت : ندارد
 • پشتیبانی رایگان : 6 ماه
 • امکان افزودن زیر سیستم های موجود